Dyma lun o'r geiriau a ddefnyddir amlaf yn eich dogfen. Mae geiriau a ddefnyddir yn amlach yn fwy o faint, a'r rhai a ddefnyddir yn llai aml yn llai. Mae'r llun hwn, sy'n cael ei alw'n "gwmwl geiriau", yn ddefnyddiol i gael ymdeimlad o'r geiriau a ddefnyddir amlaf mewn dogfen.

Bydd y canlyniadau hyn yn darfod mewn -157 diwrnod.

Prif Eiriau

Gair Amlder
upon 10
man 7
made 5
women 5
us 5
young 4
story 4
men 4
lion 4
inkle 4
yarico 4
arietta 3
time 3
agreeable 3
old 3
without 3
person 3
great 3
every 3
day 3

Bigramau

bigram Amlder
of the 13
in the 10
in his 6
with the 5
to the 5
of his 5
out of 4
of her 4
on the 4
him a 4
him to 4
to a 4
should be 4
she is 3
the ephesian 3
from the 3
she was 3
you have 3
that the 3
him in 3

Trigramau

trigram Amlder
him to a 3
a woman of 2
woman of arietta's 2
of the ephesian 2
the ephesian matron 2
him in the 2
mr thomas inkle 2
he should be 2
the spectator no 1
spectator no 11 1
no 11 originally 1
11 originally printed 1
originally printed on 1
printed on tuesday 1
on tuesday march 1
tuesday march 13 1
march 13 1711 1
13 1711 this 1
1711 this edition 1
this edition transcribed 1

Beth ydw i'n ei wneud nesaf?

Gall archwilio data testun yn y modd meintiol yma eich helpu i ddod o hyd i storiau i'w dweud yn eich data. Mae'r ffaith bod "ephesian" yn air poblogaidd yn dda i'w wybod, ond cyfunwch hynny â 1 yn defnyddio yn y 40 bigram uchaf, a mae'r 2 yn defnyddio yn y 40 trigram uchaf, i ddeall cyd-destun ei ddefnyddio. Gyda'r ddealltwriaeth fwy cyfoethog honno o'r cyd-destun, gallwch chi fraslunio darlun o pam mae "ephesian" mor bwysig mewn your text.

Felly cydiwch mewn tipyn o bapur a rhai crayonau a dechreuwch dynnu llun o beth rydych chi'n ei weld! Gwiriwch ein harweiniad gweithgaredd am fwy o gymorth am fraslunio stori. Eisiau treiddio'n ddyfnach i'r data? Lawrlwythwch yr holl gyfrifiadau geiriau, bigramau, neu drigramau ac ymchwiliwch i pam mae "could" yn cael ei ddefnyddio 3 o weithiau!

Rhowch gynnig ar yr offerynnau eraill hyn i wneud dadansoddiad mwy trylwyr: