Dyma lun o'r geiriau a ddefnyddir amlaf yn eich dogfen. Mae geiriau a ddefnyddir yn amlach yn fwy o faint, a'r rhai a ddefnyddir yn llai aml yn llai. Mae'r llun hwn, sy'n cael ei alw'n "gwmwl geiriau", yn ddefnyddiol i gael ymdeimlad o'r geiriau a ddefnyddir amlaf mewn dogfen.

Bydd y canlyniadau hyn yn darfod mewn -157 diwrnod.

Prif Eiriau

Gair Amlder
graham 8
white 7
oceola 6
upon 6
yet 6
beauty 6
young 5
indians 5
seminole 5
many 5
warrior 4
whose 4
would 4
form 4
charms 4
eyes 4
perfect 4
work 3
wild 3
indian 3

Bigramau

bigram Amlder
of the 27
in the 8
of a 7
to the 6
of his 5
of her 5
from the 4
as the 4
the seminole 4
all the 4
at the 4
the white 3
the young 3
the indians 3
according to 3
in a 3
with his 3
to be 3
by the 3
inkle and 2

Trigramau

trigram Amlder
inkle and yarico 2
of the white 2
laid down their 2
down their rifles 2
and as the 2
the heart of 2
those of the 2
the hearts of 2
feathers of the 2
a face of 2
of her form 2
according to the 2
with all the 2
a modern inkle 1
modern inkle and 1
and yarico from 1
yarico from the 1
from the history 1
the history of 1
history of oceola 1

Beth ydw i'n ei wneud nesaf?

Gall archwilio data testun yn y modd meintiol yma eich helpu i ddod o hyd i storiau i'w dweud yn eich data. Mae'r ffaith bod "white" yn air poblogaidd yn dda i'w wybod, ond cyfunwch hynny â 2 yn defnyddio yn y 40 bigram uchaf, a mae'r 1 yn defnyddio yn y 40 trigram uchaf, i ddeall cyd-destun ei ddefnyddio. Gyda'r ddealltwriaeth fwy cyfoethog honno o'r cyd-destun, gallwch chi fraslunio darlun o pam mae "white" mor bwysig mewn your text.

Felly cydiwch mewn tipyn o bapur a rhai crayonau a dechreuwch dynnu llun o beth rydych chi'n ei weld! Gwiriwch ein harweiniad gweithgaredd am fwy o gymorth am fraslunio stori. Eisiau treiddio'n ddyfnach i'r data? Lawrlwythwch yr holl gyfrifiadau geiriau, bigramau, neu drigramau ac ymchwiliwch i pam mae "perfect" yn cael ei ddefnyddio 4 o weithiau!

Rhowch gynnig ar yr offerynnau eraill hyn i wneud dadansoddiad mwy trylwyr: