Mae WTFcsv yn dweud wrthych chi WTF sy'n mynd yn ei flaen gyda'ch ffeil .csv.

Mae data yn cyrraedd ar garreg eich drws ar ffurf taenlen ond sut mae dod o hyd i stori mewn rhesi a cholofnau? Mae WTFcsv yn cynnig y cam cyntaf drwy nodweddu math o ddata a chynnwys pob colofn er mwyn i chi gael gofyn mwy o gwestiynau.

Ynghylch WTFcsv

Ydych chi'n Addysgwr? Rhowch Gynnig ar ein Harweiniad Gweithgareddau

Mae gweithgareddau DataBasic yn addas i ddosbarthiadau a gweithdai ar gyfer cyfranogwyr o'r ysgol ganol trwodd i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol!