This is a manifest of passengers from on the doomed Titanic cruise. It was downloaded from the Kaggle Machine Learning Challenge in 2014 by Catherine D'Ignazio.

891 rhesi o ddata wedi eu grwpio'n 12 colofnau.
Dyma rai metadata am bob colofn.

.

PassengerId

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 1.0
 • Y nifer mwyaf yw 891.0
 • Y cyfanswm yw 397386.0
 • Y cyfartaledd yw 446.0
 • Y canolrif yw 446.0
 • Y gwyriad safonol yw 257.21
 • There are 891 unique values
gwerth amlder
1 - 90 89
90 - 179 89
179 - 268 89
268 - 357 89
357 - 446 89
446 - 535 89
535 - 624 89
624 - 713 89
713 - 802 89
802 - 891 89

PassengerId

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 1.0
 • Y nifer mwyaf yw 891.0
 • Y cyfanswm yw 397386.0
 • Y cyfartaledd yw 446.0
 • Y canolrif yw 446.0
 • Y gwyriad safonol yw 257.21
 • There are 891 unique values

Survived

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 0.0 (549)
  • 1.0 (342)
gwerth amlder
0.0 549
1.0 342

Survived

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 0.0 (549)
  • 1.0 (342)

Pclass

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 1.0 (216)
  • 2.0 (184)
  • 3.0 (491)
gwerth amlder
1.0 216
2.0 184
3.0 491

Pclass

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 1.0 (216)
  • 2.0 (184)
  • 3.0 (491)

Name

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • The longest string has 82 characters
 • There are 891 unique values
gwerth amlder
mr 521
miss 182
mrs 129
william 64
john 44
master 40
henry 34
george 24
james 24
charles 24
thomas 21
mary 20
edward 18
anna 17
joseph 16
johan 15
frederick 15
elizabeth 15
samuel 13
richard 13

Name

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • The longest string has 82 characters
 • There are 891 unique values

Sex

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • Y gwerthoedd unigryw yn y golofn hon yw:
  • male (577)
  • female (314)
gwerth amlder
male 577
female 314

Sex

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • Y gwerthoedd unigryw yn y golofn hon yw:
  • male (577)
  • female (314)

Age

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 0.42
 • Y nifer mwyaf yw 80.0
 • Y cyfanswm yw 21205.17
 • Y cyfartaledd yw 29.7
 • Y canolrif yw 28.0
 • Y gwyriad safonol yw 14.52
 • Mae 177 oedd o resi o ddata ar goll
 • There are 88 unique values
gwerth amlder
0 - 8 54
8 - 16 46
16 - 24 177
24 - 32 169
32 - 40 118
40 - 48 70
48 - 56 45
56 - 64 24
64 - 72 9
72 - 80 1

Age

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 0.42
 • Y nifer mwyaf yw 80.0
 • Y cyfanswm yw 21205.17
 • Y cyfartaledd yw 29.7
 • Y canolrif yw 28.0
 • Y gwyriad safonol yw 14.52
 • Mae 177 oedd o resi o ddata ar goll
 • There are 88 unique values

SibSp

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 0.0 (608)
  • 1.0 (209)
  • 2.0 (28)
  • 3.0 (16)
  • 4.0 (18)
  • 5.0 (5)
  • 8.0 (7)
gwerth amlder
0.0 608
1.0 209
2.0 28
3.0 16
4.0 18
5.0 5
8.0 7

SibSp

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 0.0 (608)
  • 1.0 (209)
  • 2.0 (28)
  • 3.0 (16)
  • 4.0 (18)
  • 5.0 (5)
  • 8.0 (7)

Parch

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 0.0 (678)
  • 1.0 (118)
  • 2.0 (80)
  • 3.0 (5)
  • 4.0 (4)
  • 5.0 (5)
  • 6.0 (1)
gwerth amlder
0.0 678
1.0 118
2.0 80
3.0 5
4.0 4
5.0 5
6.0 1

Parch

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • 0.0 (678)
  • 1.0 (118)
  • 2.0 (80)
  • 3.0 (5)
  • 4.0 (4)
  • 5.0 (5)
  • 6.0 (1)

Ticket

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 693.0
 • Y nifer mwyaf yw 3101298.0
 • Y cyfanswm yw 172070561.0
 • Y cyfartaledd yw 260318.55
 • Y canolrif yw 3101265.0
 • Y gwyriad safonol yw 471252.39
 • There are 514 unique values
gwerth amlder
693 - 310754 389
310754 - 620814 256
620814 - 930874 0
930874 - 1240935 0
1240935 - 1550996 0
1550996 - 1861056 0
1861056 - 2171116 0
2171116 - 2481177 0
2481177 - 2791238 0
2791238 - 3101298 15

Ticket

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 693.0
 • Y nifer mwyaf yw 3101298.0
 • Y cyfanswm yw 172070561.0
 • Y cyfartaledd yw 260318.55
 • Y canolrif yw 3101265.0
 • Y gwyriad safonol yw 471252.39
 • There are 514 unique values

Fare

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 0.0
 • Y nifer mwyaf yw 512.3292
 • Y cyfanswm yw 28693.95
 • Y cyfartaledd yw 32.2
 • Y canolrif yw 14.45
 • Y gwyriad safonol yw 49.67
 • There are 248 unique values
gwerth amlder
0 - 51 732
51 - 102 106
102 - 154 31
154 - 205 2
205 - 256 11
256 - 307 6
307 - 359 0
359 - 410 0
410 - 461 0
461 - 512 0

Fare

 • Mae'r golofn hon yn llawn numbers
 • Y rhif lleiaf yw 0.0
 • Y nifer mwyaf yw 512.3292
 • Y cyfanswm yw 28693.95
 • Y cyfartaledd yw 32.2
 • Y canolrif yw 14.45
 • Y gwyriad safonol yw 49.67
 • There are 248 unique values

Cabin

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • B96 B98 (4)
  • C23 C25 C27 (4)
  • G6 (4)
  • C22 C26 (3)
  • D (3)
 • The longest string has 15 characters
 • Mae 687 oedd o resi o ddata ar goll
 • There are 147 unique values
gwerth amlder
B96 B98 4
C23 C25 C27 4
G6 4
C22 C26 3
D 3
Arall 186

Cabin

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • Y gwerthoedd amlaf yn y golofn hon yw:
  • B96 B98 (4)
  • C23 C25 C27 (4)
  • G6 (4)
  • C22 C26 (3)
  • D (3)
 • The longest string has 15 characters
 • Mae 687 oedd o resi o ddata ar goll
 • There are 147 unique values

Embarked

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • Y gwerthoedd unigryw yn y golofn hon yw:
  • S (644)
  • C (168)
  • Q (77)
 • Mae 2 oedd res o ddata ar goll
gwerth amlder
S 644
C 168
Q 77

Embarked

 • Mae'r golofn hon yn llawn text
 • Y gwerthoedd unigryw yn y golofn hon yw:
  • S (644)
  • C (168)
  • Q (77)
 • Mae 2 oedd res o ddata ar goll

Beth ydw i'n ei wneud nesaf?

Deall y data yn eich ffeil csv yw'r cam cyntaf tuag at ei ddadansoddi am storïau. Mae edrych ar golofnau unigol yn gallu eich helpu i nodi cwestiynau y gallai fod yn hwyl eu gofyn am eich data. Er enghraifft, ai syndod yw'r ffaith mai "S" yw'r gwerth amlaf yn y golofn Embarked? Ydy'n gwneud unrhyw synwyr cymharu'r golofn Pclass â cholofn SibSp? Oes unrhyw setiau data eraill y gallech eu darganfod i ofyn cwestiynau diddorol am golofn Embarked?

Gofyn y mathau hyn o gwestiynau yw'r cam cyntaf i ddeall y data sydd gennych chi, a pha fath o storïau gallwch ddod ar eu traws ynddo. Cymerwch gip ar ein harweiniad gweithgaredd am fwy o gymorth am ofyn cwestiynau i setiau data.

Rhowch gynnig ar yr offerynnau eraill hyn i wneud dadansoddiad mwy trylwyr: