Byg en dataskulptur

Brug fysiske materialer og krea ting til at fortælle en 3D datahistorie

Opsætning

Aktiviteten tager 20-30 minutter. Du bør have følgende materialer ved hånden:

  • Brug de krea-materialer du har ved hånden (flaskelåg, snor, pompomer, farvet papir, træklodser og pap)
  • Tape, lim, sakse
  • Undlad at bruge kuglepenne, farvekridt, blyanter eller andre skriveredskaber (for så bruger folk dem til at tegne istedet for at bygge)
  • Undlad at bruge legoklodser (for så bygger folk bare søjlediagrammer)

Hent og print aktivitetsguiden

open laptopGoing Virtual?

Make sure to post the PDF handouts to the in-session virtual chat, or have just one on-screen via screen-share while people build. Don’t email them in advance; this can give curious folks a bit too much time to consider the data.

1

Baggrund

Ideen om at man kan "lege" med data er ny for de fleste. Aktiviteten her lader folk komme hurtigt igang med at fortælle simple datahistorier ved at bygge skulpturer. Den legende tilgang er befordrende for deltagernes engagement i at tænke på datahistorier og formulere dem hurtigt og smertefrit. Deltagerne føler de har mere frihed og fleksibilitet til at formidle deres datahistorier. De skaber en stemning af hurtige pitch fremfor datavisualiseringer. Samtidigt skabes der også færdighed til at oversætte ord og tal til strukturelle former. Derudover kan den legende tilgang bidrage til at nedbryde eksisterende magtrelationer i gruppen internt.

Aktiviteten her bygger på pædagogik og didaktik fra workshops i MIT Media Lab Lifelong Kindergarten Group (hvor Rahul tog sin master). Den har også forbindelse til brugerinddragende byplanlægningsprojekter af James Rojas.

2

Start aktiviteten

Præsentér gruppen for to relaterede diagrammer med data. Den ene kan bestå af et enkelt budskab, den anden bør være et mere kompliceret sæt af informationer. Hvis du laver dine egne, så undgå data, som dine deltagere kender på forhånd ellers har deltagerne en tendens til at fortabe sig i detaljer. Vi synes derfor det fungerer bedst med overordnede, mere generiske data. Du kan også bare bruge det handouts, som vi allerede har forberedt:

open laptopGoing Virtual?

Make sure to post the PDF handouts to the in-session virtual chat, or have just one on-screen via screen-share while people build. Don’t email them in advance; this can give curious folks a bit too much time to consider the data.

Bed deltagerne om at gå sammen to-og-to, helst med en de ikke kender. Hvis deltagerne et bord med forskellige materialer, som du har forberedt og giv dem 6 minutter til hurtigt at bygge en fysisk repræsentation af de data, du tidligere præsenterede. Lad være med at give dem for meget tid, da deltagerne så fortaber sig i deltaljerne i stedet for at få gang i den kreative tænkning. Husk at minde dem om, at det er en kreative øvelse, så de skal ikke bare lave et søjlediagram af piperensere!

Når de har været i gang i 3 minutter, så mind dem om, at de skal i gang med at bygge - det er en "hands-on" øvelse! Når der er 1 minut tilbage, så fortæl dem det.

open laptopGoing Virtual?

Have each person build their own sculpture with the materials they have gathered. Put on some background music to make the silent building time less awkward. Make sure to announce when folks have just one minute left.

3

Lav en fælles opsamling

Stop alle, når tiden er gået. Hver gruppe har så 1 minut til at præsentere. Du bør opsamle undervejs, du kan påpege sammenhænge og forskelle i de forskellige skulpturer folk har skabt. Tit vil du se, at nogle grupper er gået i detaljen, mens andre forsøger at se på den bredere sammenhæng. Med lykke-dataene forsøger nogle deltagere typisk at forene de to datasæt, mens andre vælger kun at fokusere på det ene. Fremhæv når, og hvordan, skulpturerne divergerer fra mere traditionelle diagrammer og tydeliggøre, hvor indlejret vores forståelse af datavisualiseringer er! Prøv om du kan identificere mønstre i hvordan tallene præsenteres i skulpturerne.