Remix en infografik

Øvelse i at fortælle én historie på mange måder

Opsætning

Denne aktivitet vil tage 30-40 minutter. Du bør have følgende materialer klar:

1

Baggrund

In order to tell your data story well, you need a good “toolbelt” of presentation techniques to pull from. However, we often only consider a small set of techniques — primarily traditional charts and maps — when we display data. This activity introduces participants to data presentation techniques that are creative, fun, and better suited for certain audiences than traditional charts and maps. It lets participants practice using these techniques, and helps them build confidence in their ability to present data appropriately.

2

Start aktiviteten

Præsenter deltagerne for et slideshow om de forskellige kreative præsentationsteknikker.
Giv deltagerne kopier af handout med visualiseringsteknikker og forklar dem beskrivelser og eksempler på hver enkel teknik (brug ca. 2 minutter per teknik). Disse konkrete eksempler udvider udvalget i deltagerne værktøjskasse.

Diskutér eksemplet på visualisering.
Introducer det eksempel på en visualisering, som du har udvalgt og diskuter målgruppe, mål og indhold for den. Vi kan godt lide at bruge denne infografik om vandforbrug fra GOOD.is. Den har ret klare holdninger, så budskab og formål er tydelige. Gør deltagerne opmærksomme på produktionen af oksekød, som i vandforbug overgår alt andet i grafikken!

3

Remix

Få alle samlet igen og lad alle grupperne fortælle om deres bedste ide. Lad grupperne gennemgå de forskellige redaktionelle beslutninger, som de har taget, for at indsnævre deres ide. Spørg grupperne om hvilke styrker og svagheder, de oplever præsentationsteknikkerne har og hvilke målgrupper, som kan have særlig gavn af den ene eller anden teknik

4

Lav en fælles opsamling

Træk hovedpointerne fra jeres samtale frem. Mind deltagerne om, at data er systematiske observationer om verden og et datasæt er en samling af de observationer. Data er en frugtbar reduktion af verden, men netop fordi de er en reduktion, så fanger de ikke alt. Data kan indfange forskellige typer af information (kvantitativ, kvalitativ, temporal, geografisk osv.) og alt efter datatypen er der forskellige måder at udforske og identificere mønstrei dataene på. Data skal ofte renses og standardiseres. At fortælle historier med data og dataanalyse involverer mønstergenkendelse, sammenligning, identifikation af skævheder og at teste resultatet af i samtale med andre. Endelig, så kan måden data indsamles og bruges på rejse spørgsmål om privatliv og etik, disse bør indtænkes i vores analyse og præsentation..