Udfyld et regneark på papir

Introducer deltagerne for data begrebet og hinanden

Opsætning

Denne aktivitet tager 20 minutter. Du bør have fælgende materialer klar:

 • Et stort stykke papir inddelt i tern. Gerne med farve på!
 • Tykke tusser
 • Tape eller elefantsnot og en væg at hænge dit papir-regneark op på
1

Baggrund

Inden I begynder at analysere og fortælle historier med data, så bør I forstå, hvad data er og hvordan det skal renses inden det kan bruges. Lav et kæmpe papir-regneark sammen, hvor du kan introducere ikke-tekniske deltagere for begreber som "data", "datasæt", "typer af data" og "rensede data". Aktiviteten introducerer også deltagerne til overvejelser omkring etik og privatliv. Derudover fungerer den også godt som "icebreaker", når deltagerne lige skal lære hinanden at kende.

2

Start aktiviteten

Inden aktiviteten forbereder du dit giganstiske papir-regneark. Der skal være mindst fem kolonner til forskellige typer af personlig information. Lav en kolonne for hver overordnet datatype, f.eks.:

 • ‘Fornavn’ som eksempel på kvalitative data
 • ‘hjemby’ som geografisk data
 • ‘Farven på din bluse/t-shirt’ som kategorisk data
 • ‘# Antal søskende’ som kvantitativ data
 • ‘Dag og måned for din fødselsdag’ som temporale data
 • ‘Beskriv en oplevelse du har haft med data’ som ustrukturerede data

Som facilitator skal du vælge spørgsmål, som er relevante for dine deltagere, men overvej nøje hvilke, så du ikke går for tæt på eller ender med at gøre nogle deltagere forlegne. Helt alvorligt, husk det! Det er nemmere end du måske tror, at komme til at stille deltagerne spørgsmål, som bliver afslørende eller pinlige for dem.

Hæng dit kæmpe papir-regneark op på væggen inden du starter aktiviteten. Når deltagerne ankommer, så bed dem om at udfylde en række med deres egne informationer. Lad være at presse dem, hvis de ikke vil.

Planlæg med tid til at alle deltagere kan udfylde en række i papir-regnearket. Når du så starter selve aktiviteten, så bed et par deltagere om at præsentere sig selv ved hjælp af de data, som de har skrevet ned i papir-regnearket. Det skulle gerne give nogle korte præsentationer, men med lidt mere kontekst på det, som de har skrevet i papir-regnearket.

3

At være ordstyrer

Få deltagerne til at samtale, om det "datasæt" de i fællesskab har skabt. Forklar at data er systematisk indsamlede observationer om verden. Data er derfor en forsimplet eller reduceret version af verden, så derfor er det heller ikke givet, at de kan svare på alle spørgsmål. Du kan starte den samtale med deltagerne ved at stille spørgsmål til dit papir-regneark:

 • Afspejler de farver deltagerne har skrevet i papir-regnearket rent faktisk alle detaljerne i deres tøj? F.eks. hvis der er nogen af deltagerne, som har en stribet t-shirt på, hvad har de så skrevet i kolonnen "farven på din bluse/t-shirt"?
 • Indfanger spørgsmålene nok data om deltagerne til at lave en analyse?
 • Hvad mangler der, som kunne gøre datasættet mere anvendeligt?

Fremhæv også de forskellige typer af data, som papir-regnearket indfanger. Det kan du gøre ved at stille spørgsmål som:

 • Mange tænker, at data er noget med tal, men hvilke andre typer data har vi indsamlet her? Er der temporale data? Geografikse data?
 • Tal er nemme at lægge sammen og tage gennemsnit af, men hvordan organiserer vi data, som ikke er tal? F.eks., kan vi plotte datoer ind på en tidslinje eller placeringer på et kort.

Bagefter kan du introducere, hvad der skal gøres for at rense og fortælle historier med disse data. Brug spørgsmål som:

 • Hvis du ville kortlægge folks hjembyer, hvordan kunne det så gøres? F.eks. er der uoverensstemmelser i den måde folk skriver navnet på deres hjemby? Forstår alle deltagere det samme ved ordet "hjemby"?
 • Er der nogen konsekvente eller inkonsekvente mønstre i de indsamlede data? Har alle deltagere udfyldt alle kolonner? Er der nogen deltagere som *ikke* har skrevet dem selv ind i papir-regnearket?

Endelig, diskuter problemstillinger omkring privatliv og etik. Du kan spørge deltagerne om:

 • Var der nogen af spørgsmålene, som du synes var ubehaglige at skrive svaret ned på?
 • Hvem har typisk magten til at afgøre, hvad der udledes af data?
 • Hvem bestemmer hvordan og hvilke spørgsmål der stilles og hvordan svarene fortolkes?

4

Reflekter over, hvad du har lært

Træk hovedpointerne fra jeres samtale frem. Mind deltagerne om, at data er systematiske observationer om verden og et datasæt er en samling af de observationer. Data er en frugtbar reduktion af verden, men netop fordi de er en reduktion, så fanger de ikke alt. Data kan indfange forskellige typer af information (kvantitativ, kvalitativ, temporal, geografisk osv.) og alt efter datatypen er der forskellige måder at udforske og identificere mønstrei dataene på. Data skal ofte renses og standardiseres. At fortælle historier med data og dataanalyse involverer mønstergenkendelse, sammenligning, identifikation af skævheder og at teste resultatet af i samtale med andre. Endelig, så kan måden data indsamles og bruges på rejse spørgsmål om privatliv og etik, disse bør indtænkes i vores analyse og præsentation..